Konopí je lék

Srdce z konopí
Vážená paní, vážený pane,
milí návštěvníci konopijelek.cz


Jsou tyto tři požadavky vládě i vaše požadavky?

1. Okamžité zastavení páchání zločinů proti lidskosti na občanech
orgány činnými v trestním řízení.

2. Veřejná omluva vlády občanům a okamžité nastavení
přiměřené regulace všech drog.

3. Odškodnění poškozených a potrestání zločinců ve státních službách.

Více informací najdete v 7 stížnosti Evropskému soudu pro lidská práva zaslané na Mezinárodní den podpory obětem násilí a mučení dne 26.června 2014 na http://cannainsider.eu/

Pokud se s našimi požadavky ztotožňujete, čtete dále

Vítejte na webu Edukativní konopné kliniky v Olomouci mezinárodního právního, přírodovědného a národohospodářského výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék). Se změnou občanského zákoníku a zákona o návykových látkách od 1.1.2014 můžeme pracovat jen se členy jednotlivých národních korporací Open Royal Academy a se členy projektů těchto korporací, viz Open Royal Academy (CZ) na http://konopijelek.blogspot.cz

Výzkumnická konopná farma

Jako zájemci anebo členové veřejnosti nejdostupnějšího společného projektu Open Royal Academy, kterým je Hemp & Medical Cannabis Social Club, nás můžete na info@konopijelek.cz kontaktovat ve věci:

1. Vašeho zájmu stát se investorem, partnerem, pracovníkem, dobrovolníkem, filantropem nebo mecenášem výzkumu Cannabis is The Cure, specifikujte prosíme váš zájem, možnosti a jiné podstatné náležitosti

2. Vašeho zájmu o výzkum léčivých účinků Cannabis, kdy jako členové můžete žádat sazenice a semena léčivých a ověřených odrůd Cannabis, nebo s ohledem na akutní stav a nedostupnost Cannabis žádáte vstup do výzkumu jako aktivní respondent výzkumu, napište druh onemocnění či úrazu a dosavadní léčbu (stručně)

3. Osvěty, vzdělávání, seminářů, přednášek, vedení či supervize diplomové nebo disertační práce, napište, zda žádáte zpřístupnit web konopijelek.cz se sekcí Odborná literatura propojenou s Národní knihovnou a budete chtít zpřístupnit další weby Open Royal Academy (CZ)

4. Vašeho zájmu o skupinové, rodinné, partnerské a individuální konzultace a diagnostiku onemocnění anebo také adiktologické posouzení vhodnosti substituční cannabisterapie u duševního onemocnění a řady duálních diagnóz u alkoholových a drogových závislostí, popř. posouzení vhodnosti cannabisterapie u dětí a zvířat, napište, zda je pro vás konzultace dostupná, neboť při úhradě cestovného a ztráty času za vámi můžeme dojet (doletět) po celé Evropě

5. Vašeho zájmu stát se registrovaným pěstitelem a dodávat do výzkumu mikrobiologicky čisté, pryskyřic syté a řádně zpracovaný Cannabis, napište, zda máte minimálně 3 roky (optimálně nejméně 5 let) pěstitelské praxe a v jakých formách a za jakých podmínek Cannabis zpracováváte do jaké metody aplikace

Na info@konopijelek.cz napište vaše kontaktní údaje včetně telefonu. Pokud jste rozhodnuti, že chcete čerpat vám potřebné informace, dovednosti a zkušenosti, pošlete 1.500 Kč (neplatí pro kontakt kvůli nabídce) na transparentní účet 426 124 40 01/ 5500 jako členský příspěvek do Hemp & Medical Cannabis Social Club, jehož se tímto stanete členy. Do zprávy pro příjemce platby napište Hemp & Medical Cannabis Social Club, dále vaše iniciály a rok narození. Díky podpoře Open Royal Academy máte jako členové Hemp & Medical Cannabis Social Club zdarma v členském příspěvku 1.500 Kč zajištěnu rovněž 30 min. (osobní, telefonickou, emailovou) konzultaci s vedoucím výzkumu Dušanem Dvořákem, MMCA. Pokud si budete přát vést konzultaci v cizím jazyce, pošlete na výše uvedený účet příspěvek 100 Euro (SWIF kód: RZBCCZPP, tel: 800 900 900 http://www.rb.cz).

V případě vážných akutních stavů (bolest, popáleniny apod.) volejte na monitorované telefonní číslo vedoucího výzkumu + 420 774 723 261.

Konopí je lék

Edukativní konopná klinika
Lafayettova 47/9, 779 00 Olomouc.eu


Olomouc je město počátku světového výzkumu léčebných účinků Cannabis. Edukativní klinika v Olomouci je společný projekt evropských a mezinárodních korporací asociace Open Royal Academy vedený podle dohody z Bad Sachsa (Německo) ze dne 6.1.2014 pod IČ prvního ryze olomouckého investora výzkumu Konopí je lék (18.7.2000), kterým je Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, IČ: 706 31 298

Hemp & Medical Cannabis Social Club
Cannabis Hemp Street No. 6, CZ 798 55 Ospelov.eu


Pokud píšete z České a Slovenské republiky, pište prosíme adresu ve tvaru Konopná, 798 55 Ospělov č. 6 Výzkumnická farma léčivých genetik konopí Spolku přátel Ospělova. Společný projekt evropských a mezinárodních korporací asociace Open Royal Academy vedený podle dohody z Bad Sachsa (Německo) ze dne 6.1.2014 pod IČ spoluzřizovatele a supervizora mezinárodního vědecko výzkumného pracoviště Edukativní konopná klinika, Bořivojova 90, 130 00 Praha u Žižkova (slavnostní otevření 11. září 2010, nezákonné ukončení provozu kliniky z moci policejní se zabavením cca 150 vzorků odrůd Cannabis do 11. září 2012), kterým je Společnost pro sociální ekologii Art Language Factory, IČ: 227 24 303

Male Canabis Flowers and Female Canabis Flowers

Design:2008 - 2014, Atelier ALF, člen Open Royal Academy, http://CannaInsider.info/